>> 2% z dane <<

2%

Právnické osoby (fyzické osoby – podnikatelia)

  • môžu poukázať 1% resp. 2% z dane prijímateľovi. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  • údaje o prijímateľovi vyplňte v daňovom priznaní

Fyzické osoby – zamestnanec:

  • vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2019 na ktorýkoľvek daňový úrad.
  • viac informácií získate tu: http://bit.ly/2-vsnsp

IČO: 31908977
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
Ulica: Nemocničná
Číslo: 1
PSČ: 990 01
Obec: Veľký Krtíš


Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2019 na Váš daňový úrad a v tomto termíne
aj zaplaťte daň z príjmov.

 

ĎAKUJEME