Domov

Domov sociálnych služieb - DSS Radosť

Domov sociálnych služieb vo VšNsP, n.o. Veľký Krtíš je novo zariadené zariadenie sociálnych služieb s kapacitou 12 klientov. Toto oddelenie poskytuje sociálne služby pre dospelých s rôznym zdravotným postihnutím na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby typu domov sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

čítať celý článok ...