Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov vedie evidenciu čakateľov na poskytovanie sociálnej služby. V prípade, že chcete byť umiestnený v našom zariadení, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami doručte:
  • osobne primo do nášho zariadenia,
  • zaslaním poštou na adresu: VšNsP, n.o. Zariadenie pre seniorov, Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš,
  • alebo mailom na adresu zlatica.nagyova@nspvk.sk.
 
Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľ sociálnych služieb pristúpil k zmene zverejňovania evidencie čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na našej web stránke. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom.

(Poradové číslo, Identifikátor, Bydlisko, Dátum zaradenia)

  1. 780, Veľký Krtíš, 4.10.2019
  2. 604, Želovce, 4.8.2020

Aktualizované, dňa: 16.09.2021