Identifikačné údaje

Zariadenie pre seniorov » Identifikačné údaje

Názov organizácie: Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31908977
DIČ: 2021701583
Typ zariadenia: Ústavné zdravotnícke zariadenie nemocnica
Oddelenie: Zariadenie pre seniorov
Štatutár: Ing. Pavel Bartošík
Dátumn vzniku: 1.1.2016


Námestníčka pre zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť: Mgr. Marcela Dekrétová
Zodpovedný zástupca za poskytovanie sociálnej služby: Mgr. Zlatica Nagyová
e – mail: zlatica.nagyova@nspvk.sk
Telefón: +42147/ 28 16 176

Kontakty:
Adresa: Nemocničná 1, Veľký Krtíš, PSČ: 990 01
Spojovateľka: 047/ 28 16 222
Sekretariát. 047/ 28 16 268
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku: 047/ 28 16 244

Zariadenie pre seniorov: 047/ 28 16 176
E-mail: zariadeniepreseniorov@nspvk.sk