Informácie

  • Ponúkame na predaj vozidlo Mitsubishi  L200, r.v. 1996, 270258km,  vozidlo je bez STK a Emisnej kontroly, minimálna cena ponuky od 800 € s DPH,  kritérium na predaj vozidla je najvyššia predložená cenová  ponuka,
    ponuky  posielajte:
    - mailom na sekretariat@nspvk.sk alebo
    - osobne na sekretariát VšNsP, n.o., Veľký Krtíš a na obálke žiadame uviesť: PREDAJ VOZIDLA MITSUBISHI L200.
    Ponuky žiadame predložiť do termínu 8.10.2018 do 14,00 hodiny.