Kontakty

Zariadenie pre seniorov » Kontakty

Kontakty:
Adresa: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Fax: 047/433 44 00
IČO: 31908977
DIČ: 2021701583
IČDPH: SK2021701583

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Veľký Krtíš

Číslo účtu: 1689314951/0200

IBAN : SK830200 0000 0016 8931 4951

SWIFT: SUBASKBX

Registrácia: Zapísaný v reg. neziskových organizácií na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, pod č. OVVS/NO-15/2002, zo dňa 30.12.2002

Zriaďovateľ:  Ministerstvo zdravotníctva SR
Správca Webstránky: VšNsP n.o. Velký Krtíš

Ústredňa/Spojovateľ/Vrátnica: tel.: 047/28 16 222
 

Sociálny úsek / sociálni pracovníci:

Mgr. Zlatica Nagyová
tel.: 047/281 61 76
e-mail: zlatica.nagyova@nspvk.sk