Odelenia nemocnice

Oddelenia nemocnice VšNsP, n. o. Veľký Krtíš

Lôžkové oddelenia:

 1. Chirurgické oddelenie
 2. Detské oddelenie
 3. Interné oddelenie
  1. Interné oddelenie - muži
  2. Interné oddelenie - ženy
  3. Interné oddelenie - geriatria
 4. Oddelenie dlhodobo chorých
 5. Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
 6. Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Ambulancie:

 1. Gastroenterologická ambulancia
 2. Kardiologická ambulancia
 3. Ambulancia funkčnej diagnostiky
 4. Interná ambulancia
 5. Chirurgická ambulancia A
 6. Chirurgická ambulancia B

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:

 1. Oddelenie klinickej biochémie
 2. Oddelenie klinickej mikrobiológie
 3. Radiodiagnostické oddelenie
 4. Ultrasonografická ambulancia
 5. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania