Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

 1. Anna Žaloudková, Veľký Krtíš
 2. Ballová Mária, Seľany
 3. Andoková Mária, Stredné Plachtince
 4. K. Murárová, Veľký Krtíš
 5. M.Násaliová, Lesenice
 6. A. Bačová, Kosihovce
 7. Mária Bakošová, Malá Čalomija
 8. Emília Potocká, Veľký Krtíš
 9. Mária Cibuľová, Príbelce
 10. Novačeková Viera, Veľký Krtíš
 11. Korbeľová Anna, Horná Strehová

Aktualizované, dňa: 10. januára 2019