Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

 1. Anna Žaloudková, Veľký Krtíš
 2. Ballová Mária, Seľany
 3. Andoková Mária, Stredné Plachtince
 4. K. Murárová, Veľký Krtíš
 5. A. Bačová, Kosihovce
 6. Mária Bakošová, Malá Čalomija
 7. Emília Potocká, Veľký Krtíš
 8. Mária Cibuľová, Príbelce
 9. Darina Horváthová, Veľký Krtíš
 10. Gizela Marcíková, Sklabiná- Peserany
 11. Anna Martušová, Sucháň
 12. Zita Stieranková, Veľký Krtíš
 13. Anna Mikšíková-Golianová, Veľký Krtíš
 14. Ladislav Molnár, Vinica

Aktualizované, dňa: 24. mája 2019