Poradovník čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Poradovník čakateľov

(Poradové číslo, Priezvisko a meno, Obec)

1. Anna Žaloudková, Veľký Krtíš
2. Zuzana Čierna, Lesenice
3. Jozef Cíffery, Modrý Kameň
4. Mária Herédiová, Želovce
 

Aktualizované, dňa: 12. október 2017