Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

 1. Anna Žaloudková, Veľký Krtíš
 2. Zuzana Čierna, Lesenice
 3. Ballová Mária, Seľany
 4. Andoková Mária, Stredné Plachtince
 5. K. Murárová, Veľký Krtíš
 6. R. Moučka, Veľký Krtíš
 7. M.Násaliová, Lesenice
 8. A. Gajanová, Veľký Krtíš
 9. A. Bačová, Kosihovce
 10. Magdaléna Berecká, Veľký Krtíš
 11. Mária Hudecová, Veľký Krtíš
 12. A. Urdová, Veľký Krtíš

Aktualizované, dňa: 22. mája 2018