Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

  1. Andoková Mária, Stredné Plachtince
  2. Mária Bakošová, Malá Čalomija
  3. Emília Potocká, Veľký Krtíš
  4. Mária Cibuľová, Príbelce
  5. Darina Horváthová, Veľký Krtíš
  6. Gizela Marcíková, Sklabiná- Peserany
  7. Anna Martušová, Sucháň
  8. Ing. Pavel Čižmár, Veľký Krtíš
  9. MVDr. Anna Ragačová, Veľký Krtíš
  10. Ing. Sidónia Borošová, Veľký Krtíš

Aktualizované, dňa: 18. júla 2019