Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

 1. Anna Žaloudková, Veľký Krtíš
 2. Ballová Mária, Seľany
 3. Andoková Mária, Stredné Plachtince
 4. K. Murárová, Veľký Krtíš
 5. M.Násaliová, Lesenice
 6. A. Gajanová, Veľký Krtíš
 7. A. Bačová, Kosihovce
 8. Magdaléna Berecká, Veľký Krtíš
 9. Mária Hudecová, Veľký Krtíš
 10. Mária Bakošová, Malá Čalomija
 11. Emília Potocká, Veľký Krtíš
 12. Mária Cibuľová, Príbelce

Aktualizované, dňa: 31. augusta 2018