Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

1. Anna Žaloudková, Veľký Krtíš
2. Zuzana Čierna, Lesenice
3. Anna Gáborová, Veľký Krtíš
4. Ján Andok, Stredné Plachtince
5. Ballová Mária, Seľany
 

Aktualizované, dňa: 04. decembra 2017