Evidencia čakateľov

Zariadenie pre seniorov » Evidencia čakateľov

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Obec)

01. Anna Žaloudková, Veľký Krtíš
02. Zuzana Čierna, Lesenice
03. Anna Gáborová, Veľký Krtíš
04. Ján Andok, Stredné Plachtince
05. Ballová Mária, Seľany
06. Andoková Mária, Stredné Plachtince
07. K. Murárová, Veľký Krtíš
08. R. Moučka, Veľký Krtíš
09. M.Násaliová, Lesenice
10. A. Gajanová, Veľký Krtíš
11. A. Bačová, Kosihovce

Aktualizované, dňa: 05. februára 2018