Voľby Správnej Rady

Oznam o voľbe členov Správnej rady VšNsP, n. o., Veľký Krtíš.

 

Viac informácií v priložených dokumentoch.