Na základe zlepšujúcej sa situácie respiračných ochorení sú dňom 25.04.2023
návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach VšNsP, n. o. vrátane ZPS POVOLENÉ :
pondelok - sobota: 15:00 do 16:00
nedeľa: 13:00 do 15:00

 

 

Testovanie Očkovanie

 

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja