Na základe zhoršújucej sa situácie respiračných ochorení sú dňom 18.02.2024
návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach VšNsP, n. o. vrátane ZPS POVOLENÉ len
s prekrytím horných dýchacích ciest
.

Návštevy:
streda: 15:00 do 16:00
nedeľa (+sviatky): 13:00 do 15:00
Výnimky môžu udeliť primári oddelení a riaditeľka.

 

 

 

 

 

 

 

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja