Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie sú dňom 27.12.2022 zakázané návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach VšNsP, n. o. vrátane ZPS.


Naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora.

 

 

Testovanie Očkovanie

 

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja