Na základe zlepšujúcej sa situácie respiračných ochorení sú dňom 03.03.2023
návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach VšNsP, n. o. vrátane ZPS POVOLENÉ každú:
stredu od 15:00 do 16:00
nedeľu od 13:00 do 15:00


Naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora.

 

 

Testovanie Očkovanie

 

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja