Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie sa dňom 11.07.2022 upravuje povolenie návštev na všetkých lôžkových oddeleniach VšNsP, n. o. vrátane ZPS v dňoch:

utorok a piatok od 15:00 do 16:00,
nedeľa od 13:00 do 15:00.

Pre návštevníkov zariadenia PZS a ZPS naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora.

 

 

Testovanie Očkovanie

 

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja