Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie sú dňom 12.10.2022 povolené návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach VšNsP, n. o. vrátane ZPS len v dňoch:

streda od 15:00 do 17:00
nedeľa od 13:00 do 15:00.Pre návštevníkov zariadenia PZS a ZPS naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora.

 

 

Testovanie Očkovanie

 

#CrossCoop
Projekt je podporený z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko a spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja