Informácie

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

poskytol VšNsP , n.o. Veľký Krtíš na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku ( ÚV SR – 373/2017 ) v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Veľký Krtíš regionálny príspevok vo výške 80 000,- € na nákup 2 nových sanitiek.