Oddelenia nemocnice

Oddelenia nemocnice VšNsP, n. o. Veľký Krtíš

Lôžkové oddelenia:

 1. Chirurgické oddelenie
 2. Oddelenie úrazovej chirurgie
 3. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 4. Pediatrické oddelenie
 5. Oddelenie vnútorného lekárstva + JIS
  1. Oddelenie vnútorného lekárstva B
  2. Oddelenie vnútorného lekárstva - muži
  3. Oddelenie vnútorného lekárstva - ženy
 6. Oddelenie dlhodobo chorých
 7. Fyziatrickorehabilitačé oddelenie

Ambulancie:

 1. Ambulancia vnútorného lekárstva 1
 2. Ambulancia vnútorného lekárstva 2
 3. Ambulancia funkčnej diagnostiky
 4. Kardiologická ambulancia
 5. Ambulancia praktického lekára pre dospelých
 6. Nefrologická ambulancia
 7. Chirurgická ambulancia 1
 8. Chirurgická ambulancia 2
 9. Chirurgická ambulancia 3
 10. Ambulancia úrazovej chirurgie
 11. Príjmová pediatrická ambulancia
 12. Gastroenterologická ambulancia
 13. Anesteziologická ambulancia
 14. Fyziatrickorehabilitačná ambulancia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:

 1. Nemocničná lekáreň
 2. Oddelenie klinickej mikrobiológie
 3. Oddelenie klinickej biochémie
 4. CT pracovisko
 5. Radiodiagnostické oddelenie
 6. Operačné sály
 7. Zariadenie pre seniorov
 8. Liečebná výživa a stravovanie
 9. Centrálna sterilizácia
 10. Dopravná zdravotná služba
 11. JAS